Informacje o projekcie innowacji

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych. Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie całej Polski. Wartość Projektu wynosi: 4 042 974,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 3 921 074,50 zł (ze środków europejskich: 3 812 120,65 zł, ze środków dotacji celowej: 108 953,85 zł).

Realizatorem projektu jest DGA S.A., z siedzibą: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć:
na stronie: inkubatorwielkichjutra,
w biurze: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań,
telefonicznie: 505 820 079, 61 859 59 00,
fax: 61 859 59 01,
bądź kontaktując się poprzez email: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.