Kto może skorzystać z ulgi

By skorzystać z ulgi dla opiekuna osoby niepełnosprawnej lub przewodnika należy:

  • mieć ukończone 18 lat, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - 13,
  • odbywać wspólnie podróż wraz z osobą niepełnosprawną - wyjątek stanowią tu rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
  • podczas kontroli biletów zostać wskazanym przez osobę niepełnosprawną jako jej przewodnik/opiekun,
  • udzielać niezbędnego wsparcia osobie niepełnosprawnej podczas odbywania podróży.

Dokładny zakres ulg i wymagane dokumenty określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Link do ustawy

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.