Akty prawne

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r

Link do ustawy

Rozporządzenie ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Link do rozporządzenia

Regulamin portalu "KolejLove"

Link do regulaminu

Rozporządzenie (WE) nr 13712007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowy.

Link do rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia.

Link do rozporządzenia

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 13712007.

Link do sprostowania

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, tekst jednolity)

Link do ustawy

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Poradnik Savoir-vivre

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.